Mestská polícia Námestovo

159

Mestská polícia kontroluje

dodržiavania vydaných opatrení na ochranu pred vírusom COVID-19, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu života a zdravia našich obyvateľov

Mestská polícia upozorňuje obyvateľov a návštevníkov nášho mesta, že novelou Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane pribudli mestskej polícii nové právomoci, v rámci ktorých už môže prejednávať niektoré priestupky týkajúce sa porušenia opatrení a nariadení počas súčasnej pandémie a ukladať za ne pokuty až do 1 000,-€ v blokovom konaní. Mestská polícia v tomto ťažkom období sa prioritne sa zameriava na kontrolu dodržiavania vydaných opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu života a zdravia našich obyvateľov. Preto chcem aj takouto formou vyzvať každého, aby sa nepohyboval po verejnom priestranstve bez prekrytia horných dýchacích ciest (rúškom, šálom, šatkou, ...), aby sa viaceré osoby nestretávali na verejnosti bez zákonného dôvodu, aby osoby s nariadenou karanténou dôsledne dodržiavali izoláciu, právnické osoby aby dodržiavali zákaz prevádzkovania určených maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, ako i na dodržiavanie ďalších nariadení súvisiacich s obmedzením pohybu od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra  v zmysle UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020. Pevne verím, že všetci budeme zodpovední.

Mgr. Miroslav Hajdučík

náčelník MsP

Výzva

V zmysle nových opatrení na ochranu pred vírusom COVID-19 a zachovania zdravia a bezpečnosti občanov Mestská polícia/   Mesto Námestovo vyzýva občanov

Chráňte seba a ostatných okolo seba tak, že budete poznať fakty a prijmete vhodné bezpečnostné opatrenia. Postupujte podľa pokynov miestneho úradu verejného zdravotníctva. Prevencia šírenia COVID-19: Často si umývajte ruky. Používajte mydlo a vodu alebo dezinfekčný prípravok na ruky na báze alkoholu. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od kohokoľvek, kto kašle alebo kýcha.Keď nie je možné udržiavať fyzický odstup, noste rúško.Nedotýkajte sa očí, nosa ani úst. Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte nos a ústa ohnutým lakťom alebo vreckovou. Ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc.Keď poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najprv zavoláte, bude vás môcť rýchlo nasmerovať do správneho zdravotníckeho zariadenia. Takto sa ochránite a zabráni sa šíreniu vírusov a iných infekcií. Rúška pomáhajú zabrániť šíreniu vírusu z osoby s rúškom na ostatných. Samotné rúška nechránia pred ochorením COVID‑19 a okrem nich treba zachovávať fyzický odstup a hygienu rúk. Postupujte podľa pokynov miestneho úradu verejného zdravotníctva.

Boj s ochorením COVID-19 ešte nekončí - Mestská polícia kontroluje priamo v teréne dodržiavanie opatrení nariadených  Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Ďakujeme za rešpektovanie nariadení-Ochrana zdravia a života sa takto stáva naším spoločným cieľom. 

Užitočné informácie o COVID-19

Kliknite na ikonku vírusu, alebo na COVID-19

Infekcia COVID-19 neznamená smrtiaci vírus, ktorý likviduje všetko živé.  Je pravda, že zabíja, ale podobne ako iné infekčné choroby, napríklad chrípka alebo ochorenia spôsobené pneumokokmi, je nebezpečný najmä pre seniorov a dlhodobo chorých ľudí (kardiakov, diabetikov a podobne). Pre zdravého človeka je prekonanie infekcie COVID-19 zvyčajne niečo podobné ako nepríjemná viróza. Takto prebieha u 4 z 5 nakazených. U zhruba 14 až 15 % je priebeh ťažší a u 5 % závažný. Asi 1 až 2 % končia smrťou. Dôležité je rešpektovať pravidlá a správať sa zodpovedne.

Výzva

V zmysle opatrení na ochranu pred vírusom COVID-19 a zachovania zdravia a bezpečnosti občanov Mestská polícia Námestovo vyzýva občanov

V záujme ochrany zdravia sa ZAKAZUJE vstup do objektov Mestského úradu   BEZ OCHRANNÉHO RÚŠKA, alebo alternatívneho zahalenia tváre napr. šálom, šatkou a pod. 

Ďakujeme, že ste zodpovední.

Vitajte na stránkach MsP Námestovo

Stránka bola založená 16.3.2020. Obsah stránky bude postupne doplňovaný. Za stránku zodpovedá Mgr. Miroslav Hajdučík