Výzva

V zmysle opatrení na ochranu pred vírusom COVID-19 a zachovania zdravia a bezpečnosti občanov Mestská polícia/   Mesto Námestovo vyzýva občanov

Mestská polícia kontroluje priamo v teréne povinnosť nosenia rúška a upozorňuje verejnosť na dodržiavanie nariadenia o jeho nosení.

Pri tejto činnosti má popri upozorňovaní na ne-nosenie rúška aj úmysel tieto rúška podarovať hlavne tým, ktorí na túto povinnosť z rôznych príčin pozabudli, majú problém si ich zakúpiť, prípadne zadovážiť iným spôsobom. (Vzhľadom k tomu, že starí ľudia majú spravidla jedno rúško-čo je naozaj málo, budú týmito rúškami priebežne obdarúvaní.)

Preto Vás žiadame, ak máte akékoľvek množstvo ušitých rúšok a chceli by ste podporiť tento náš úmysel, sme ochotní prevziať rúška na dohodnutom mieste alebo môžete rúška po telefonickej dohode doniesť na Mestský úrad, prípadne Mestskú políciu.

Ochrana zdravia a života sa takto stáva naším spoločným cieľom.

Ďakujeme všetkým darcom.

Rúška máme stále vo vozidle a poskytujeme ich aj na požiadanie.

Užitočné informácie o COVID-19

Kliknite na ikonku vírusu, alebo na COVID-19

Infekcia COVID-19 neznamená smrtiaci vírus, ktorý likviduje všetko živé.  Je pravda, že zabíja, ale podobne ako iné infekčné choroby, napríklad chrípka alebo ochorenia spôsobené pneumokokmi, je nebezpečný najmä pre seniorov a dlhodobo chorých ľudí (kardiakov, diabetikov a podobne). Pre zdravého človeka je prekonanie infekcie COVID-19 zvyčajne niečo podobné ako nepríjemná viróza. Takto prebieha u 4 z 5 nakazených. U zhruba 14 až 15 % je priebeh ťažší a u 5 % závažný. Asi 1 až 2 % končia smrťou. Dôležité je rešpektovať pravidlá a správať sa zodpovedne.

Výzva

V zmysle opatrení na ochranu pred vírusom COVID-19 a zachovania zdravia a bezpečnosti občanov Mestská polícia Námestovo vyzýva občanov

  • aby neprichádzali do objektov Mestskej polície Námestovo až do odvolania za účelom objasnenia ich priestupkov napriek doručenému písomnému predvolaniu, 
  • nereagovali na výzvy za účelom objasnenia priestupkov, ktoré im boli zaslané, resp. vystavené na vozidlo.

Mestská polícia v záujme ochrany zdravia a predchádzaniu kontaktu medzi občanmi bude tieto priestupky riešiť priebežne až po zrušení opatrení, v rámci zákonnej lehoty, t.j. do dvoch rokov od zistenia priestupku, o čom bude dotknutých informovať.  

V záujme ochrany zdravia sa ZAKAZUJE vstup do objektov Mestskej polície BEZ OCHRANNÉHO RÚŠKA, alebo alternatívneho zahalenia tváre napr. šálom, šatkou a pod. 

Ďakujeme, že ste zodpovední.

Vitajte na stránkach MsP Námestovo

Stránka bola založená 16.3.2020. Obsah stránky bude postupne doplňovaný. Za stránku zodpovedá Mgr. Miroslav Hajdučík