Mestská polícia Námestovo

159

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Ponúkaný mesačný plat (brutto):
od 746 - do 803,50 Eur
Po absolvovaní odbornej prípravy a praktickom zaškolení plus osobné ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Plný úväzok v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.
Druh pracovného pomeru:
Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú.
Počet obsadzovaných miest: 1 

Viac o pracovnej pozícii

V záujme ochrany zdravia sa ZAKAZUJE vstup do objektu Mestského úradu-na útvar MsP   

BEZ OCHRANNÉHO RÚŠKA.

Ďakujeme, že ste zodpovední.

Vitajte na stránkach MsP Námestovo

Stránka bola založená 16.3.2020. Za stránku zodpovedá Mgr. Miroslav Hajdučík 

© 2019 Mestská polícia, Cyrila a Metoda 329/5, Námestovo, 029 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!